سفارش واردات قطعات الکترونیک

برای ثبت درخواست واردات، می توانید از دو طریق قطعات الکترونیک را به لیست سفارش خود اضافه نمایید:

1. افزودن قطعه به صورت دستی

در این بخش می توانید قطعات را به صورت دستی و یکی یکی به سبد قطعات اضافه نمایید:

شماره قطعه
برند
تعداد
لینک مرجع
توضیح

2. افزودن لیست قطعه در قالب فایل اکسل

در این قسمت می توانید لیست قطعات را در قالب فایل اکسل به سبد قطعات اضافه نمایید. توجه نمایید که فایل اکسل باید شامل چهار ستون مطابق شکل زیر باشد:

نمونه اکسل ارسال استعلام

...