TDK-LAMBDA

شرکت TDK-Lambda در سال 1948 تاسیس شد و دفتر آن در سن دیگو، کالیفرنیا، ایالت متحده قرار دارد. این شرکت یکی از رهبران جهانی در طراحی و ساخت طیف گسترده ای از منابع تغذیه AC-DC و DC-DC، مبدل های صنعتی، پزشکی، مخابرات، COTS و Datacom در سراسر جهان است.

TDK-LAMBDA
...