KEYSIGHT TECHNOLOGIES

Keysight Technologies یک شرکت آمریکایی پیشرو در زمینه اندازه گیری الکترونیک در جهان است، و نام آن نیز از ترکیب دو کلمه کلید (Key) و بینش (Insights) گرفته شده است. شرکت Keysight Technologies در سال 2014 از Agilent Technologies جدا شد و با استفاده از تجربیات و میراث Hewlett-Packard و Agilent راه حل های ارتباطات بی سیم، هوافضا، صنعت، کامپیوتر و صنایع نیمه هادی را ارائه می دهد.

KEYSIGHT TECHNOLOGIES
...